Prawdopodonie wielu z was już wie, że od lipca 2021 r. wszelkie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym możecie wypełnić wyłącznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Oznacza to, że zmiany w KRS w 2021 r. można dokonać tylko online.

Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejejstrze Sądowym, wszelkie pisma i wnioski złożone do KRS w formie papierowej nie wywołują żadnych skutków prawnych i są zwracane!

Nowy Portal Rejestrów Sądowych - PRS - służący do rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przysparza wielu problemów ososbom, które wcześniej nie korzystały z niego. O czym należy pamiętać?

 

 

Portal S24 nadal działa, ale należy ostrożnie z niego korzystać

Zakładanie spółki online, rejestracja spółki na portalu S24 to bardzo popularna forma utworzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej czy spółki jawnej. Umożliwia w prosty sposób założenie spółki online, a później dokonywanie zmian w tej spółce.

Należy przy tym pamiętać, że funkcjonalność portalu S24 jest ograniczona. Przykładowo, w portalu S24 nie ma przygotowanych wzorów oświadczeń dla Spółki, że Spółka nie jest cudzoziemcem. Nie zwalnia to jednak z obowiązku załączenia takiego oświadczenia. Na portalu S24 można to uczynić wyłącznie poprzez załączenie odpowiedniego skanu.

Na Portalu Rejestrów Sądowych przy zakładaniu spółki taki formularz jest już gotowy. Jest to zatem prostsza metoda założenia spółki.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zakładanie spółki online przez PRS jest równoznaczne z jej zakładaniem w tradycyjny sposób. Konieczna może być zatem wizyta u notariusza, a sam wniosek będzie rozpoznawany dłużej

 

Zmiany w KRS online - czy jest potrzebny podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to wygodna metoda podpisywania wniosków i załączników w formie online. Czy jednak jest konieczne posiadanie podpisu elektornicznego, żeby dokonać zmian w KRS online poprzez Portal Rejestrów Sądowych?

Na szczęście nie ma obowiązku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego , żeby założyć konto i podpisywać wnioski do KRS online.

Można korzystać z profilu zaufanego - ePuap i to w ten sposó uwierzytelniać swoje podpisy.

Dochodzą do nas sygnały, że zdarzają się przypadki w sądach, że wymagane jest dodatkowe uwierzytelnienie załączanych w formie skanów dokumentów poprzez podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dołączenie do PRS. Takie działania nie mają jednak podstaw prawnych.

Zmieniając przepisy ustawodawca chciał możłiwie uprościć procedury zgłaszania zmian do KRS online - dlatego większość dokumentów możesz załączyć w formie skanów

Opłata do zmian w KRS online - na jakie konto?

Od lipca 2021 r. należy zwrócić uwagę na to, że opłatę za wpis zmian w KRS dokonywaną za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych można dokonywać wyłącznie na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

nr rachunku:
 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000

Zatem nie mają już zastosowania dotychczasowe zasady, że opłatę za wpis zmian w KRS wnosiło się do sądu, w którym mamy zarejestrowaną spółkę. Od lipca 2021 r. wnoszenie opłaty na niewłaściwe konto bankowe będzie nieskuteczne!

Dowód opłaty możemy załączyć w formie skanu do wniosku. Możliwe jest także opłacenie wniosku KRS online w dedykowanym formularzu. Nie we wszystkich spółkach będzie jednak taka możliwość, zwłaszcza tam, gdzie opłata musi być autoryzowana przez więcej niż jedną osobę.

Pamiętaj o podpisaniu wniosku do KRS online!

Niestety PRS ma także swoje błędy i bolączki "wieku dziecięcego". Jedną z nich jest brak weryfikacji przez portal, czy wysłany wniosek został podpisany przez wnioskodawcę. Technicznie istnieje zatem możliwość wysłania do sądu wniosku bez podpisania go. Taki wniosek posiada brak formalny, który uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Zatem należy pamiętać, żeby przed wysłaniem wniosku upewnić się, że został on podpisany i opłacony.

Często zapisuj kopię roboczą

Z uwagi na błędy w działaniu Portalu Rejestrów Sądowych oraz okazjonalnych przeciążeniach serwerów zdarza się, że nasz wniosek w trakcie jego wypełniania 'znika" i musimy zaczynać jego wypełnianie od początku.

Aby tego uniknąć, warto co jakiś czas (np. przy wykonaniu każdego kolejnego kroku) klinąć "Zapisz wersję roboczą" - w takim przypadku nawet po błędzie, będziemy mogli kontynuować wypełnianie wniosku od określonego momentu, a nie od początku.

Zmiany w KRS online w początkowej fazie działania portalu były problematyczne - formularze zaciągały z systemu błędne dane, załączniki nie dodawały się, portal często przestawał działać. Dzisiaj większość z tych błędów jest już naprawiona, ale nadal zdarzają się pomyłki.

Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza zmian w KRS online spoczywa na przedsiębiorcy. Dlatego pamiętaj, żeby przed wysłaniem wniosku upewnić się, że wszystko zostało należycie wypelnione.

Masz problem z wypełnieniem wniosku do KRS online? Skontaktuj się z nami!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nagła zmiana formularzy KRS na składane wyłącznie za pośrednictwem PRS online może być kłopotliwe. Nasi prawnicy od pierwszego dnia działania Portalu Rejestrów Sądowych przygotowują wnioski do KRS online dla naszych klientów. Jedyne co musi zrobić klient to opłacić i podpisać przygotowany wcześniej wniosek.

Możemy także pomóc w takich sprawach jak założenie konta online w PRS czy S24.

Zapraszamy do kontaktu!