• Pracujemy jako część Twojego zespołu, pomagając
    rozwiązać najbardziej skomplikowane i złożone
    problemy prawne Twojego biznesu.
    Gdziekolwiek jesteś.

Kancelaria Radców Prawnych Legal Solutions

Jesteśmy zespołem, który świadczy wsparcie zarówno Klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. Nasza Kancelaria prawna mieści się w Warszawie i Bydgoszczy, co umożliwia nam dotarcie do jeszcze większej liczby Klientów. Kategorie, w których jesteśmy w stanie świadczyć pomoc obejmują m.in. lotnictwo, energetykę, budownictwo oraz zamówienia publiczne.

Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych możemy wspierać poprzez działania świadczone przez osobę, jaką jest radca prawny. Obsługa spółek, spory sądowe, due diligence, a także sytuacje związane z dochodzeniem należności oraz kupnem i sprzedażą nieruchomości to obszary, w których może pomóc Kancelaria. Możliwa jest również sytuacja, w której radca współpracuje z samorządami terytorialnymi oraz przedsiębiorstwami, w których jednostki samorządu mają udziały.

Do dyspozycji naszych Kontrahentów w naszych siedzibach w Warszawie i Bydgoszczy udostępniamy parking, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a także bar z kawą i kanapkami.

Nasze specjalizacje

Due Diligance

Due Diligance

Nasza analiza dostarcza wiedzy o planowanej inwestycji i ryzykach zwiększając szanse na udaną akwizycję.

Prawo lotnicze

Prawo lotnicze

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną małych I dużych firm we wszystkich aspektach działalności.

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Pełne doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, w tym prawa odnawialnych źródeł energii.

Prawo spółek

Prawo spółek

Pełne wsparcie dla przedsiębiorców – od założenia spółki, przez jej prowadzenie, przekształcenie, łączenie, aż po likwidację.

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Wsparcie prawne dla wszystkich uczestników inwestycji budowlanych – zarówno Wykonawców jak I Zamawiających.

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Obsługa prawna w obszarze Prawa Zamówień Publicznych to nasza specjalność: przygotowanie i prowadzenie postępowań, obsługa wykonawców i zamawiających, odwołania do KIO, dochodzenie roszczeń.

Wykupiłeś wycieczkę do kraju zagrożonego koronawirusem? Dowiedz się, jak zrezygnować i odzyskać pieniądze.

Rezygnacja z wcześniej wykupionej wycieczki do kraju, gdzie panuje koronawirus nie jest taka prosta.

Klient ma prawo do zmiany kierunku wycieczki, ale bardzo często biura podróży doliczają za to dodatkowe opłaty. Kluczowa tutaj jest decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które może odradzić podróż do danego kraju.

Dostałeś absolutorium? Nie zawsze będzie to oznaczać zwolnienie z odpowiedzialności.

Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce. Podstawową odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki stanowi art. 293 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność ponoszona na gruncie niniejszego przepisu oparta jest o zasadę winy, jednakże to członek organu spółki w razie wytoczenia powództwa musi udowodnić, że nie ponosi on winy za swoje działanie lub zaniechanie (domniemanie winy).

Wyższe opłaty sądowe już obowiązują

Od dzisiaj zapłacisz więcej za wniesienie sprawy do sądu, jak również m. in. za zawezwanie do próby ugodowej.

Weszły w życie nowe, podwyższone stawki za wniesienie pozwu do sądu.

Nasze usługi
Obsługaspółek

Obsługa
spółek

Nasza Kancelaria świadczy wsparcie dla Klientów korporacyjnych. Obsługa spółek to pomoc, która może być świadczona zarówno dla nowopowstających podmiotów, jak i przedsiębiorstw istniejących od dawna. Radca może dbać o stały nadzór, jeśli chodzi o zmieniające się przepisy oraz wspomagać w przekształcaniu przedsiębiorstw.

DueDiLigence

Due
DiLigence

Badanie przedsiębiorstwa w procesie sprzedaży, inaczej due diligence, ma na celu sprawdzenie faktycznego stanu podmiotu w momencie, gdy ma dojść do jego kupna lub sprzedaży. Kancelaria świadczy wsparcie w tej procedurze, umożliwiając poznanie dokładnego stanu podmiotu i pomagając podjąć jak najkorzystniejszą decyzję.

Sporysądowe

Spory
sądowe

Kancelaria świadczy wsparcie Klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, jeśli chodzi o spory sądowe. Możliwa jest pomoc w prowadzeniu spraw i reprezentowaniu Klientów przed organami sprawiedliwości oraz ścigania. Wsparcie jest możliwe szczególnie w zakresie spraw związanych z przepisami kodeksu cywilnego, rodzinnego i pracy.

Dochodzenienależności

Dochodzenie
należności

Nasza Kancelaria może także świadczyć wsparcie dla tych, którzy mają problem z płynnością finansową z powodu nie doprowadzonej do końca windykacji. Możliwe jest reprezentowanie Klienta, jeśli chodzi o dochodzenie należności i wszystkie etapy z nim związane - od wezwania dłużnika do spłaty, aż po wszczęcie i nadzór nad postępowaniem.

Obrótnieruchomościami

Obrót
nieruchomościami

Kupno i sprzedaż budynków i działek to sprawy złożone pod względem przepisów prawnych. Jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, Kancelaria świadczy wsparcie Klientom, którzy chcą sprzedać, nabyć, wydzierżawić bądź przepisać na kogoś posesje lub grunty. Możliwe jest także pomoc Klientom korporacyjnym w nabywaniu nowych budynków.

Zaufali nam