• Pracujemy jako część Twojego zespołu, pomagając
  rozwiązać najbardziej skomplikowane i złożone
  problemy prawne Twojego biznesu.
  Gdziekolwiek jesteś.

Kancelaria Radców Prawnych Legal Solutions

Jesteśmy zespołem, który świadczy wsparcie zarówno Klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. Nasza Kancelaria prawna mieści się w Warszawie i Bydgoszczy, co umożliwia nam dotarcie do jeszcze większej liczby Klientów. Kategorie, w których jesteśmy w stanie świadczyć pomoc obejmują m.in. lotnictwo, energetykę, budownictwo oraz zamówienia publiczne.

Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych możemy wspierać poprzez działania świadczone przez osobę, jaką jest radca prawny. Obsługa spółek, spory sądowe, due diligence, a także sytuacje związane z dochodzeniem należności oraz kupnem i sprzedażą nieruchomości to obszary, w których może pomóc Kancelaria. Możliwa jest również sytuacja, w której radca współpracuje z samorządami terytorialnymi oraz przedsiębiorstwami, w których jednostki samorządu mają udziały.

Do dyspozycji naszych Kontrahentów w naszych siedzibach w Warszawie i Bydgoszczy udostępniamy parking, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a także bar z kawą i kanapkami.

Nasze specjalizacje

Rejestracja spółek w KRS

Rejestracja spółek w KRS

Nasza analiza dostarcza wiedzy o planowanej inwestycji i ryzykach zwiększając szanse na udaną akwizycję.

Prawo lotnicze

Prawo lotnicze

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną małych I dużych firm we wszystkich aspektach działalności.

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Pełne doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, w tym prawa odnawialnych źródeł energii.

Prawo spółek

Prawo spółek

Pełne wsparcie dla przedsiębiorców – od założenia spółki, przez jej prowadzenie, przekształcenie, łączenie, aż po likwidację.

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Wsparcie prawne dla wszystkich uczestników inwestycji budowlanych – zarówno Wykonawców jak I Zamawiających.

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Obsługa prawna w obszarze Prawa Zamówień Publicznych to nasza specjalność: przygotowanie i prowadzenie postępowań, obsługa wykonawców i zamawiających, odwołania do KIO, dochodzenie roszczeń.

Czy można uniknąć statusu dużego przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa związanego?

Status dużego przedsiębiorcy to nie tylko powód do dumy, ale także sytuacja, w której spółka musi dokładnie przeanalizować wszystkie skutki finansowe i ewentualne utracone korzyści z tym związane.

Zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z 20 maja 2003 r., stanowiącego jedyną autentyczną podstawę do określania warunków kwalifikacji przedsiębiorstwa jako małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.

Warunki uznania przedsiębiorcy za dużego przedsiębiorcę

Wielkość przedsiębiorstwa ocenia się poprzez pryzmat trzech głównych kryteriów:

 • • liczba osób zatrudnionych
  • roczny obrót
  • całkowity bilans roczny

Porównanie danych przedsiębiorstwa z progami i pułapami dla tych trzech kryteriów umożliwi ustalenie, czy są Państwo mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem, albo nie spełniają Państwo żadnych z tych kryteriów i tym samym powinniście być zakwalifikowani jako duży przedsiębiorca.

Zmiany w KRS zgłosisz już wyłącznie online - pamiętaj o tych kilku rzeczach

Prawdopodonie wielu z was już wie, że od lipca 2021 r. wszelkie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym możecie wypełnić wyłącznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Oznacza to, że zmiany w KRS w 2021 r. można dokonać tylko online.

Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejejstrze Sądowym, wszelkie pisma i wnioski złożone do KRS w formie papierowej nie wywołują żadnych skutków prawnych i są zwracane!

Nowy Portal Rejestrów Sądowych - PRS - służący do rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przysparza wielu problemów ososbom, które wcześniej nie korzystały z niego. O czym należy pamiętać?

 

Kontynuacja działalności po zlikwidowanej spółce cywilnej

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej to jedna z najprostszych i najczęściej spotykanych form wspólnego prowadzenia biznesu przez początkujących partnerów.

Spółka cywilna ma z pewnością wiele zalet, takich jak prostota założenia i prowadzenia, a także - łatwość jej rozwiązania.

Zdarza się bowiem, że z różnych powodów partnerzy w spółce cywilnej nie chcą już dalej prowadzić działalności. Co dalej? Czy jest możliwość kontynuacji działalności gospodarczej przez jednego z (byłych) partnerów po rozwiązaniu spółki cywilnej?

 

Nasze usługi
Obsługaspółek

Obsługa
spółek

Nasza Kancelaria świadczy wsparcie dla Klientów korporacyjnych. Obsługa spółek to pomoc, która może być świadczona zarówno dla nowopowstających podmiotów, jak i przedsiębiorstw istniejących od dawna. Radca może dbać o stały nadzór, jeśli chodzi o zmieniające się przepisy oraz wspomagać w przekształcaniu przedsiębiorstw.

DueDiLigence

Due
DiLigence

Badanie przedsiębiorstwa w procesie sprzedaży, inaczej due diligence, ma na celu sprawdzenie faktycznego stanu podmiotu w momencie, gdy ma dojść do jego kupna lub sprzedaży. Kancelaria świadczy wsparcie w tej procedurze, umożliwiając poznanie dokładnego stanu podmiotu i pomagając podjąć jak najkorzystniejszą decyzję.

Sporysądowe

Spory
sądowe

Kancelaria świadczy wsparcie Klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, jeśli chodzi o spory sądowe. Możliwa jest pomoc w prowadzeniu spraw i reprezentowaniu Klientów przed organami sprawiedliwości oraz ścigania. Wsparcie jest możliwe szczególnie w zakresie spraw związanych z przepisami kodeksu cywilnego, rodzinnego i pracy.

Dochodzenienależności

Dochodzenie
należności

Nasza Kancelaria może także świadczyć wsparcie dla tych, którzy mają problem z płynnością finansową z powodu nie doprowadzonej do końca windykacji. Możliwe jest reprezentowanie Klienta, jeśli chodzi o dochodzenie należności i wszystkie etapy z nim związane - od wezwania dłużnika do spłaty, aż po wszczęcie i nadzór nad postępowaniem.

Obrótnieruchomościami

Obrót
nieruchomościami

Kupno i sprzedaż budynków i działek to sprawy złożone pod względem przepisów prawnych. Jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, Kancelaria świadczy wsparcie Klientom, którzy chcą sprzedać, nabyć, wydzierżawić bądź przepisać na kogoś posesje lub grunty. Możliwe jest także pomoc Klientom korporacyjnym w nabywaniu nowych budynków.

Zaufali nam