„Diligence is the mother of good luck.”
– Benjamin Franklin

Due diligence ma na celu identyfikację i dostarczenie niezależnej i wiarygodnej informacji zarówno Inwestorowi, jak i Sprzedającemu.

Inwestorzy poszukujący nowych obszarów działania, perspektyw rozwoju oraz nowych źródeł przychodów rozważają decyzje pozyskaniu nowych podmiotów działających na rynku. Decyzje te obarczone są wysokim ryzykiem związanym z ograniczonym dostępem do informacji o przedmiocie planowanej transakcji. Rzetelna i wiarygodna informacja zapewnia efektywność i bezpieczeństwo procesu.

Due diligence przeprowadzane przez nasz zespół prawników i specjalistów (m.in. z zakresu finansów, prawa podatkowego, prawa handlowego oraz cywilnego) dostarcza wiedzy o planowanej inwestycji i ryzykach zwiększając szanse na udaną akwizycję.

Pakiet korzyści dla Inwestora:

 • Uzyskanie informacji na temat planowanej inwestycji
 • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 • Weryfikacja wyceny przedmiotu zainteresowania nabywcy
 • Dodatkowe instrumenty negocjacji warunków, w tym ceny przedmiotu transakcji

Jeżeli jesteś Sprzedającym:

 • Sprawdzisz, w jakich obszarach występują największe ryzyka finansowe, handlowe, prawne i podatkowe, dając możliwość ich wyeliminowania lub zniwelowania przed rozpoczęciem negocjacji z partnerem biznesowym,
 • Przygotujesz ofertę, która będzie lepiej dostosowana do oczekiwań potencjalnych nabywców,
 • Uzyskasz wsparcie przy budowaniu strategii negocjacyjnej,

Każde badanie zostanie zwieńczone raportem, zawierającym m.in.:

 1. opis istotnych zagadnień, operacji i zdarzeń z uwzględnieniem ryzyk, nieprawidłowości oraz obszarów wymagających Twojej największej uwagi,
 2. analizę ryzyka i nieprawidłowości podatkowych,
 3. analiza ryzyk wynikających z łączących Cię kontraktów,
 4. Analiza wpływu ryzyk na wartość przedmiotu inwestycji