W prawie budowlanym czujemy się doskonale. Od wstępnych negocjacji kontraktów i przygotowania ofert, aż po zakończenie projektu i reprezentację w sporach sądowych, nasi prawnicy zapewniają pełne wsparcie prawne inwestycji.

Zajmujemy się każdym aspektem dużych i małych inwestycji budowlanych w całym kraju. Reprezentujemy zarówno podmioty występujące w sektorze prywatnym, jak i zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych.

Nasze doświadczenie wynika z praktycznego podejścia do zarządzania wyzwaniami biznesowymi i prawnymi, z którymi nasi klienci zmagają się każdego dnia.

W pełni rozumiemy dynamikę branży budowlanej i jej wyzwania oraz wyzwania, opracowując przy tym praktyczne rozwiązania problemów, starając się dążyć przede wszystkim do osiągnięcia korzystnych rozwiązań, traktując spory sądowe jako ostateczność.

Nasz zespół pomaga klientom z branży w szerokiej gamie publicznych i prywatnych przedsięwzięć, w tym między innymi:

 • termomodernizacja budynków,
 • budowy i przebudowy dróg wewnętrznych,
 • umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
 • budowa budynków koszarowych dla celów Sił Zbrojnych RP,
 • budowa szkół, siedzib placówek oświatowych,
 • budowy parkingów,
 • budowy magazynów, hangarów,
 • roboty budowlane wynikające z programów naprawczych,
 • roboty związane z budową instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan i co,
 • projekty budowlane z branży energetyki cieplnej,
 • projekty budowlane z branży energii odnawialnej,
 • projekty związane z budową boisk sportowych,
 • projekty związane z budową i rozbudową węzłów ciągu dróg krajowych,
 • projekty związane z rozbudową dróg ekspresowych,

Wyżej wymienione projekty to tylko przykładowe wyliczenie obrazujące, że nasi prawnicy posiadają wiedzę i kompetencje z szerokiego zakresu przedsięwzięć budowlanych.

Reprezentujemy klientów we wszystkich sektorach branży budowlanej:

 • Zamawiający i Inwestorzy,
 • Generalni wykonawcy,
 • Deweloperzy,
 • Podwykonawcy,
 • Dostawcy,
 • Kierownicy budowy,
 • Inżynierowie kontraktu,
 • Architekci,
 • Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,
 • Geodeci,