Natalia Falkowska-Wierczewska§ radca prawny

Natalia Falkowska-Wierczewska


§ radca prawny

W Kancelarii zajmuje się obsługą jednostek samorządu terytorialnego, spółek oraz procesów inwestycyjnych.

Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym, pracując w oddziale firmy o zasięgu globalnym na stanowisku prawnika & bussines development associate. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Od wielu lat zapewnia obsługę prawną jednostkom samorządu terytorialnego. Poza świadczeniem pomocy prawnej, zapewniała też kompleksowe doradztwo na rzecz JST w zakresie prawnych aspektów finansowania tych jednostek.

Legitymuje się dużą praktyką procesową. Brała udział w licznych mediacjach i postępowaniach pojednawczych. Reprezentowała klientów w wielu postępowaniach sądowo-administracyjnych (przed WSA i NSA). Występowała również, reprezentując zamawiających, w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Sprawuje też nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Rejonowego Zarządu infrastruktury , w tym także w zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej.

Małgorzata Połukard-Falkowska§ radca prawny

Małgorzata Połukard-Falkowska


§ radca prawny

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw oraz obsługą procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się również w prawie pracy, zamówieniach publicznych, prawie samorządowym oraz prawie energetycznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Obsługiwała przedsiębiorstwa sieciowe, w tym m.in. dystrybutora energii elektrycznej oraz spółkę wodociągową. Świadczyła pomoc prawną na rzecz wielu jednostek samorządu terytorialnego.

Legitymuje się dużą praktyką procesową. Prowadziła liczne spory z zakresu prawa pracy. Brała udział w licznych mediacjach i postępowaniach pojednawczych. Reprezentowała klientów przed WSA, NSA oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadziła spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi ubezpieczycielami w procesach o odszkodowania. Występowała również, reprezentując zamawiających, w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przez wiele lat pracowała w administracji rządowej. Prowadziła szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu zasad techniki prawodawczej. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Marcin Zakrzewski§ radca prawny

Marcin Zakrzewski


§ radca prawny

W Kancelarii wspiera bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw oraz praktykę procesową. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym, prawie karnym oraz prawie wykroczeń.

Legitymuje się kilkuletnią praktyką zawodową. Uczestniczy w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, przedsiębiorców indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

ielokrotnie reprezentował klientów w toku negocjacji. Zajmuje się też świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych (prawo rodzinne, obsługa procesów rozwodowych).

Posiada duże doświadczenie procesowe, w tym przed sądami administracyjnymi oraz apelacyjnymi.

Obecnie zajmuje się obsługą dużego przedsiębiorstwa z branży zaopatrzenia ludności w energię cieplną, a także obsługuje spółki z branży mięsnej, budowlanej, meblowej oraz metalowej.

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy z wyróżnieniem.