Natalia Falkowska-Wierczewska§ radca prawny

Natalia Falkowska-Wierczewska


§ radca prawny

W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą jednostek samorządu terytorialnego, spółek oraz procesów inwestycyjnych.

Doświadczenie zdobywała w środowisku międzynarodowym, pracując w oddziale amerykańskiej firmy o zasięgu globalnym na stanowisku prawnika & bussines development associate. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Od czternastu lat zapewnia obsługę prawną jednostkom samorządu terytorialnego. Posiada głęboką wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i świadczy kompleksowe wsparcie w obszarze zamówień publicznych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, finansów publicznych oraz wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządowych.

Legitymuje się dużą praktyką procesową. Brała udział w licznych mediacjach i postępowaniach pojednawczych. Reprezentowała klientów w wielu postępowaniach sądowo-administracyjnych (przed WSA i NSA). Występowała również, reprezentując zamawiających, w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Oferuje kompleksową obsługę prawną klientom korporacyjnym, zapewniając profesjonalne doradztwo nie tylko w bieżących sprawach takich jak tworzenie umów, prowadzenie negocjacji oraz rozwiązywanie sporów, ale również sprzedaż przedsiębiorstw czy restrukturyzacja. Jej główne kompetencje obejmują także obszar inwestycji, co pozwala na udzielanie skutecznej pomocy w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych.

Sprawowała też nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Rejonowego Zarządu infrastruktury, w tym także w zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej.

Miała również przyjemność świadczyć kompleksową obsługę prawną dla Akademii Muzycznej. Jej doświadczenie obejmuje różnorodne kwestie związane z sektorem edukacyjnym, a zwłaszcza specyfiką instytucji kultury i sztuki.

W ramach współpracy z Akademią Muzyczną, radca prawny zapewniała profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy, umów artystycznych, a także innych aspektów związanych z działalnością artystyczną i edukacyjną. Ponadto, skupiała się na rozwiązaniu potencjalnych problemów prawnych, które mogą wyniknąć w trakcie codziennego funkcjonowania uczelni muzycznej.

Jako szef zespołu prawników przeprowadziła Akademię Muzyczną przez proces wyboru inżyniera kontraktu oraz generalnego wykonawcy robót budowlanych dla budowy nowego kampusu uczelni oraz sprawowała prawny nadzór nad przebiegiem procesu budowlanego

Małgorzata Połukard-Falkowska§ radca prawny

Małgorzata Połukard-Falkowska


§ radca prawny

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw oraz obsługą procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się również w prawie pracy, zamówieniach publicznych, prawie samorządowym oraz prawie energetycznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Obsługiwała przedsiębiorstwa sieciowe, w tym m.in. dystrybutora energii elektrycznej oraz spółkę wodociągową. Świadczyła pomoc prawną na rzecz wielu jednostek samorządu terytorialnego.

Legitymuje się dużą praktyką procesową. Prowadziła liczne spory z zakresu prawa pracy. Brała udział w licznych mediacjach i postępowaniach pojednawczych. Reprezentowała klientów przed WSA, NSA oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadziła spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi ubezpieczycielami w procesach o odszkodowania. Występowała również, reprezentując zamawiających, w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przez wiele lat pracowała w administracji rządowej. Prowadziła szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu zasad techniki prawodawczej. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Marcin Zakrzewski§ radca prawny

Marcin Zakrzewski


§ radca prawny

W Kancelarii wspiera bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw oraz praktykę procesową. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym, prawie karnym oraz prawie wykroczeń.

Legitymuje się kilkuletnią praktyką zawodową. Uczestniczy w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, przedsiębiorców indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

ielokrotnie reprezentował klientów w toku negocjacji. Zajmuje się też świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych (prawo rodzinne, obsługa procesów rozwodowych).

Posiada duże doświadczenie procesowe, w tym przed sądami administracyjnymi oraz apelacyjnymi.

Obecnie zajmuje się obsługą dużego przedsiębiorstwa z branży zaopatrzenia ludności w energię cieplną, a także obsługuje spółki z branży mięsnej, budowlanej, meblowej oraz metalowej.

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy z wyróżnieniem.