Kompleksowa obsługa spółek jest jednym z priorytetów naszego zespołu prawników. W ramach naszej działalności zapewniamy obsługę zarówno podmiotów, które dopiero powstają, spółek nowoutworzonych, a także tych prężnie działających na rynku.

Szeroka specjalizacja z zakresu prawa handlowego i gospodarczego zapewnia kompletny wachlarz usług dla naszych klientów, obejmujący wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa.

Kancelaria regularnie rejestruje oraz obsługuje spółki handlowe na terytorium Polski, a także te działające na rynkach międzynarodowych, w granicach Unii Europejskiej i poza nią.

Przykładowe usługi:

  • tworzenie spółek prawa handlowego, rejestracja przy użyciu wzorów umów spółek (przez portal S-24) jak i tradycyjnie,
  • sporządzanie projektów umów spółek, gromadzenie dokumentacji rejestrowej, sporządzanie formularzy na potrzeby KRS, ZUS, NIP, REGON,
  • pomoc prawna przy zawieraniu aktu notarialnego przed notariuszem,
  • due diligence – analiza ryzyka inwestycji zarówno ze strony inwestora jak i sprzedającego,
  • stała obsługa prawna wszelkich aspektów działalności spółki,
  • sporządzanie kontraktów menadżerskich,
  • bieżące informowanie o zmianach prawnych,
  • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników,
  • łączenie, podział i przekształcenia spółek.

Prowadzona przez nas obsługa spółek zapewnia kompleksową ochronę prawną wszystkich aspektów działalności twojego przedsiębiorstwa. Zajmujemy się obsługą podmiotów finansowanych zarówno wyłącznie z prywatnego kapitału, jak i spółki komunalne i przedsiębiorstwa państwowe.