Jednym z głównych obszarów działalności naszej kancelarii radcowskiej jest indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Zapewniamy pomoc i doradztwo zarówno osobom zatrudnionym w Polsce i zagranicą, jak i przedsiębiorstwom różnej wielkości. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i przedsądowych dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, mobbingu, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, czy związanych ze złamaniem zakazu konkurencji.

Usługi z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców

Zakres naszych usług dla przedsiębiorców obejmuje między innymi sporządzanie wzorów umów i kontraktów oraz przygotowywanie regulaminów i pełnej dokumentacji dotyczącej stosunków zatrudnienia. Doradzamy firmom również w kwestii delegowania personelu do krajów z lub spoza UE – ma to bardzo duże znaczenie w szczególności w przypadku firm transportowych.

Jesteśmy w stanie także przygotować przedsiębiorstwo od strony prawnej do zatrudnienia cudzoziemców, a także do wdrożenia układów zbiorowych i specjalnych uregulowań dotyczących czasu pracy. Na życzenie klienta możemy sporządzić opinię na temat oferowanej formy zatrudnienia, natomiast po otrzymaniu odpowiedniego pełnomocnictwa kancelaria będzie reprezentować pracodawcę w sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Pomoc prawna dla osób zatrudnionych

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań z tytułu bezprawnego lub nieusprawiedliwionego rozwiązania umowy, a także z tytułu niewypłacenia całości lub części należnego wynagrodzenia, czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Usługi kancelarii obejmują ponadto przygotowywanie pism procesowych, wnoszenie środków odwoławczych do odnośnych instytucji oraz prowadzenie negocjacji w celu uzyskania ugody i ewentualnego przywrócenia na stanowisko. Nasze świadczenia polecamy również wszystkim osobom, które były w przeszłości lub są obecnie zatrudnione w przedsiębiorstwach zagranicznych. Zapewniamy bowiem pomoc w przypadku likwidacji zakładu zatrudniającego, a także w sytuacjach, gdy pracodawca uchyla się przed respektowaniem obowiązujących przepisów ustawowych w zakresie płacy minimalnej, czy użyczania personelu.