Zespół Legal Solutions to nowoczesna kancelaria radców prawnych na co dzień zajmująca się obsługą zamówień publicznych. Od wielu lat świadczymy profesjonalną obsługę podmiotów uczestniczących w zamówieniach publicznych, zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców.

Obsługę zamówień publicznych dostosowujemy do potrzeb każdego klienta, a nasi eksperci indywidualnie przygotowują rozwiązania zapewniające sprawne i kompleksowe rozwiązywanie problemów.

Jeżeli jesteś wykonawcą, współpraca z naszym zespołem gwarantuje uniknięcia pułapek związanych z udziałem w przetargu, a co za tym idzie – zwiększenie twojej szansy na udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiającym gwarantujemy legalność podejmowanych decyzji i działań dotyczących przeprowadzenia procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.

Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania, jak również na etapie realizacji zamówienia. Poprowadzimy klientów przez procedurę odwoławczą i sądową, przygotujemy opinie prawne i analizy.

Pomagamy także w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód związanych z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (bezprawne zatrzymania wadium) lub mogące się pojawić już na etapie realizacji zamówienia.

Poniżej prezentujemy przykładowy wachlarz naszych usług.

Wykonawcy:

  • kompleksowa pomoc przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • analiza ryzyka związanego z postępowaniem i realizacją umowy, analiza projektu umowy i SIWZ pod kątem prawnym,
  • opinie na temat zasadności odwołań, przygotowanie odwołań i reprezentacja klienta w procedurze odwoławczej i sądowej,
  • doradztwo prawne w zakresie realizacji umów o zamówienie publiczne
  • przygotowanie umów dla podwykonawców, umów konsorcjum oraz innych umów związanych z realizacją zamówienia,

Zamawiający:

  • kompleksowe doradztwo prawne przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, projektu umowy o zamówienie publiczne,
  • pomoc prawna w procedurze przeprowadzenia postępowania,
  • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków europejskich,
  • przygotowanie projektu regulaminu udzielania zamówień publicznych.