Nasza kancelaria na co dzień wspiera firmy zajmujące się energetyką zarówno z sektora energii odnawialnej jak i tradycyjnej. Obsługujemy także przedsiębiorstwa z sektora energetyki cieplnej, zarówno w formie kompleksowej obsługi prawnej, jak i w formie członków rad nadzorczych.

W ramach obsługi zapewniamy wsparcie prawne w szerokim spektrum działalności podmiotów branży energetyki, w tym w zakresie handlu uprawnieniami.

W rezultacie nasi prawnicy posiadają niezbędne doświadczenie, ułatwiające gromadzenie i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z obsługiwanymi przedsiębiorcami.

Nasi prawnicy zapewnią pełną obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa z branży węglowej, cieplnej, fotowoltaiki i wiatrowej, w zakresie:

 • opracowania umów dzierżawy gruntów, długoterminowych umów najmu
 • negocjacje i reprezentowanie zarówno właścicieli gruntów jak i inwestorów
 • analiza zawartych umów
 • analiza innych szczególnych wymagań, opinii, pozwoleń związanych z projektami z sektora energii
 • przeprowadzenie due dilligence dla projektu,
 • doradztwo w zakresie prawa energetycznego
 • doradztwo w zakresie sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty)
 • reprezentacja przed Urzędem Regulacji Energetyki i Towarową Giełdą Energii,
 • doradztwo przy sprzedaży jednostek redukcji emisji,
 • pomoc w problemach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości elementów wchodzących w skład elektrowni wiatrowej lub słonecznej,
 • pomoc w uzyskaniu wszystkich rodzajów pozwoleń środowiskowych,
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • reprezentowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)