Rezygnacja z wcześniej wykupionej wycieczki do kraju, gdzie panuje koronawirus nie jest taka prosta.

Klient ma prawo do zmiany kierunku wycieczki, ale bardzo często biura podróży doliczają za to dodatkowe opłaty. Kluczowa tutaj jest decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które może odradzić podróż do danego kraju.

Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce. Podstawową odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki stanowi art. 293 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność ponoszona na gruncie niniejszego przepisu oparta jest o zasadę winy, jednakże to członek organu spółki w razie wytoczenia powództwa musi udowodnić, że nie ponosi on winy za swoje działanie lub zaniechanie (domniemanie winy).

Od dzisiaj zapłacisz więcej za wniesienie sprawy do sądu, jak również m. in. za zawezwanie do próby ugodowej.

Weszły w życie nowe, podwyższone stawki za wniesienie pozwu do sądu.