Problem zaległych i nieopłaconych faktur dotyka bardzo wielu przedsiębiorstw, bez względu na branżę, w której one funkcjonują. Niespłacone pożyczki prywatne czy niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenie to natomiast stosunkowo częste przyczyny, dla których osoby fizyczne stają się wierzycielami. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych kancelaria Legal Solutions zapewnia kompleksową pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia należności stanowiących przedmiot wierzytelności Klienta. Prowadzimy, jako obsługująca daną firmę bądź osobę prywatną kancelaria, windykację różnego typu wierzytelności - zarówno z tytułu nieopłaconych faktur, jak również nieuiszczonych w terminie opłat za wynajem lokalu czy też innych nieuregulowanych roszczeń. Zajmujemy się przy tym dochodzeniem należności od dłużników będących osobami fizycznymi, a także podmiotów takich jak firmy i instytucje.

Zdajemy sobie sprawę, że utrata płynności finansowej jest bardzo dotkliwa dla naszych Klientów i uzyskanie prawomocnego orzeczenia nie jest „sukcesem”, jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna. Dlatego też w ramach prowadzonych przez nas działań stosujemy różnego typu środki dochodzenia należności dopuszczalne przez aktualne przepisy polskiego prawa, które pomóc mogą uzyskać przysługującą Klientowi sumę.

Windykacja w kancelarii Legal Solutions

Dochodzenie należności jest procesem, który każdorazowo dostosowujemy do konkretnej sytuacji, wykorzystując różnego typu środki prawne mające na celu doprowadzenie do spłaty długu przez dłużnika. Jeżeli jest to możliwe, w pierwszej kolejności podejmujemy próby polubownego rozwiązania sprawy. Gdy tego typu działania są bezskuteczne bądź dłużnik pozostaje nieuchwytny kierujemy sprawę do Sądu. Jako kancelaria windykacyjna reprezentujemy więc naszych Klientów na wszystkich szczeblach postępowania, tj.:

  • wezwanie dłużnika do dobrowolnego uiszczenia należności,
  • reprezentacja Klienta w toku negocjacji sądowych/pozasądowych.
  • wystąpienie na drogę postępowania sądowego i reprezentacja Klienta przed Sądem;
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nadzór nad nim.

Jednocześnie na każdym z etapów postępowania, przedsądowego, sądowego czy też egzekucyjnego, w ramach usług z zakresu dochodzenia należności możemy przeprowadzić działania mające na celu zarówno wyjawienie majątku dłużnika, jak i weryfikację przesłanek niezbędnych do złożenia wniosku o jego upadłość.

Dochodzenie należności w ramach obsługi firm i klientów indywidualnych z Warszawy i Bydgoszczy

Prowadzona przez naszą kancelarię windykacja wierzytelności jest jedną z usług, które świadczyć możemy w ramach obsługi firm i korporacji bądź też osób prywatnych z Warszawy, Bydgoszczy, a także okolicznych miejscowości. Pełniąc w tym przypadku funkcję kancelarii windykacyjnej prowadzimy nasze działania bez względu na aktualne miejsce pobytu dłużnika. Także, jeżeli przebywa on za granicą.

W celu umówienia spotkania mającego na celu omówienie możliwości z zakresu windykacji do kancelarii Legal Solution smogą Państwo zgłosić się telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.