Kancelaria w ramach działań windykacyjnych zapewnia kompleksową pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia wierzytelności.

Zdajemy sobie sprawę, ze utrata płynności finansowej jest bardzo dotkliwa dla naszych Klientów i uzyskanie prawomocnego orzeczenia nie jest „sukcesem” jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna.

Kancelaria reprezentuje Klienta na wszystkich szczeblach postępowania tj.:

  • wezwanie dłużnika do dobrowolnego uiszczenia należności,
  • reprezentacja Klienta w toku negocjacji sądowych/pozasądowych.
  • wystąpienie na drogę postępowania sądowego i reprezentacja Klienta przed Sądem;
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nadzór nad nim.