Nasz zespół może świadczyć kompleksową obsługę w wielu dziedzinach, również, jeśli chodzi o prawo nieruchomości. Sprzedaż, kupno, dziedziczenie i wszystkie związane z tym aspekty mogą być problematyczne pod względem przepisów zawartych w kodeksie; pomocne może być więc skorzystanie z pomocy osoby zaznajomionej z zagadnieniem. Radcy z naszej Kancelarii świadczą kompleksową pomoc związaną z obrotem gruntami oraz budynkami. Możliwe jest także wsparcie w związku z procedurą, która wymaga obecności notariusza i sporządzenia aktu notarialnego w związku z transakcją.

Pomoc naszej Kancelarii

Każdy radca z naszego zespołu jest w stanie świadczyć wsparcie związane z obrotem gruntami. Klient (zarówno indywidualny, jak i korporacyjny) może uzyskać pomoc w miejscu, jakim jest nasza Kancelaria. Prawo obrotu nieruchomościami umożliwia nabywanie i sprzedaż budynków, mieszkań czy terenów każdemu pełnoletniemu obywatelowi kraju. Jeśli chodzi o cudzoziemców, mogą oni nabywać tylko mieszkania, jednak jest to także procedura, w której może być udzielona pomoc.

Radca prawny od nieruchomości

Prawnik to osoba, która może świadczyć wsparcie nie tylko w sytuacji, w której nie ma pewności co do przepisów i zasad związanych ze sprzedażą i kupnem budynków lub działek - może on także pośredniczyć w sytuacji, w której wyniknęły spory związane z transakcjami, tematem których jest obrót nieruchomościami. Radcy z naszej Kancelarii mogą także świadczyć pomoc w sytuacjach, w których na nabytej działce rozpoczyna się budowa – z informacjami na ten temat można zapoznać się na naszej stronie oraz kontaktując się z nami osobiście.